ЛитВек - электронная библиотека >> Популярные авторы >> Юрко Іздрик

КОММЕНТАРИИ 672

Что такое остойчивость
Е А Морозов

Хорошая книга

сергей     #189327
Нокдаун 1941. Почему Сталин «проспал» удар?
Андрей Михайлович Буровский

Это только мнение автора на исторические события, не как на отражающие действительность. Сколько не читал книг, не беседовал с отцом и дедом, не могу понять зачем Сталину нужно было на кого-то нападать. Это вся теория напоминает современную русофобию, когда во всех СМИ на западе кричат, что Россия вот-вот нападет.

Павел     #189326
Атака зомби
Александр Шакилов

Купил ее случайно и не пожалел. Сначала давалась тяжело( не зашла идея про слизней и зомбоживотных) ,но чем дальше я читал,тем больше переживал за героев,которые к слову хорошо раскрыты. Нюансов конечно хватает,но в целом 8 из 10,за сюжет, неординарные решения автора и полюбившихся персонажей.

Олег     #189325
Владимир Набоков. Русские романы
Нора Яковлевна Букс

а книжечка-то этой ... "буксы" - подлинное ничтожество: ЧСВ зашкаливает, уровень невротической истерички, пытающейся доказать себе, будто она, эта "букс", существует. На самом деле, этой "буксы" НЕТ! "набоковедение" этой "букс" - ШЛАК. А сама эта "букс" - пустышка, которая мечтает опозорить АСТ, а главное эта "букс" жаждет украсть Ваши деньги: не покупайте её книжонки!

Ольга     #189324
Цикл романов "Странник". Компиляция. Книги 1-6
Игорь Анатольевич Чужин

Уберите с ресурса рекламную программу. Немедленно!!!

Vrozlav     #189323
Как себя вести
Ийна Тоомасовна Аасамаа

Эту книгу я прочитал в 1971 г. живя в г. Могилёве, Белоруссия, когда приехал туда из села, где был воспитан простыми сельскими людьми. Она послужила мне хорошим поучительным материалом для нормального общения и поведения в обществе. И сейчас, все приобретённые и усвоенные практические навыки помогают мне свободно чувствовать себя среди разных групп людей. Григорий

Григорий     #189322
Операция «Артефакт»
Андрей Поздеев

Очень достойный опус! Взяло за живое!

Оценил книгу на 10
nic     #189321
Цикл романов "Реликт". Компиляция. Книги 1-8
Василий Васильевич Головачев

Спасибо, буду знать эту тонкость вашего ресурса.

Vrozlav     #189320
Операция «Артефакт»
Андрей Поздеев

Снимаю шляпу перед автором этой книги.

Оценил книгу на 10
Вениамин     #189319

ВСЕ КОММЕНТАРИИ

 

Іздрик Юрко - 7 книг. Главная страница.

Синоним: Юрій Іздрик

Іздрик ЮркоUA
Ю́рій Рома́нович І́здрик (* 16 серпня 1962, Калуш Івано-Франківської обл.) — український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту «Четвер». Живе і працює у Калуші. Один із творців станіславського феномену.
Юрко Іздрик народився в м. Калуші на Івано-Франківщині. По закінченні школи вступив на навчання у Львівський політехнічний інститут на механіко-технологічний факультет. У студентські роки вивчав історію мистецтва, відвідував публічні лекції з мистецтвознавства, грав у рок-гурті (має початкову музичну освіту), брав участь у постановках самодіяльного студентського театру. Закінчивши інститут у 1984 р., почав працювати інженером на Івано-Франківському заводі автоматизованих ливарних машин (1984–1986), згодом — у Калуському науково-дослідному інституті галургії (1986–1990).
Наприкінці 80-их років активно включився у мистецьке життя: брав участь у численних офіційних та неофіційних мистецьких акціях, виставках, співпрацював з обласною комсомольською газетою. У 1989 р. розпочалася історія легендарного журналу — «Четвер». Перші два номери були самвидавними. У 1990 р. на одному з мистецьких заходів познайомився з Юрієм Андруховичем, що стало визначальним у житті автора. Юрко запропонував Андруховичу разом випускати «Четвер», на що той одразу ж погодився. Кілька років митці працювали над журналом разом. Дружні стосунки Ю.Андрухович та Ю.Іздрик підтримують до сьогодні.
Перші твори письменника з'явилися друком у самвидавних випусках журналів «Четвер» та «Відрижка» (Польща). В останньому надруковані перші вірші. Після літературного дебюту ненадовго перериває письменницьку творчість. Окрім редакції «Четверга», починає активно займатися малярством (1990–1994). Про це свідчить участь у численних художніх виставках. Поміж цим займається художнім оформленням книжок і журналів. Втім, поступово повертається до письменницької діяльності. Деякий час захоплюється театром, пише інсценівки. У 1994 році остаточно повертається до літературної творчості та діяльності. У перервах між написанням книг співпрацює з газетою «День», продовжує редагувати «Четвер», займається музикою. У 2008 р. з'явився останній 30-ий номер журналу «Четвер», видавництво якого поки що призупинено. Тривале метання поміж музикою, візуальним мистецтвом і літературою на сьогоднішній день вирішується на користь першого, хоча продовжує писати вірші та працює над виданням вуличного журналу «Просто неба». Вже другий рік поспіль займається спільним музичним проектом з поетом та музикантом Григорієм Семенчуком «DrumТИатр».
* * *
RU
Юрий Романович Издрык (* 16 августа 1962, Калуш Ивано-Франковской обл.) — украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта «Четвер». Живет и работает в Калуше. Один из создателей станиславского феномена.
Юрко Издрык родился в г. Калуше Ивано-Франковской обл. По окончании школы поступил в Львовский политехнический институт на механико-технологический факультет. В студенческие годы изучал историю искусства, посещал публичные лекции по искусствоведению, играл в рок-группе (имеет начальное музыкальное образование), участвовал в постановках самодеятельного студенческого театра. Окончив институт в 1984 г., начал работать инженером на Ивано-Франковском заводе автоматизированных литейных машин (1984—1986), затем — в Калушском научно-исследовательском институте галургии (1986—1990).
В конце 80 -х годов активно включился в художественную жизнь: участвовал в многочисленных официальных и неофициальных акциях, выставках, сотрудничал с областной комсомольской газете. В 1989 г. началась история легендарного журнала — «Четверг». Первые два номера были самиздатовские. В 1990 г. на одном из культурных мероприятий познакомился с Юрием Андруховичем, что стало определяющим в жизни автора. Юрко предложил Андруховичу вместе выпускать «Четверг», на что тот сразу же согласился. Несколько лет писатели работали над журналом вместе. Дружеские отношения Ю.Андрухович и Ю.Издрык поддерживают до сих пор.
Первые произведения писателя появились в печати в самиздатовских выпусках журналов «Четвер» и «Отрыжка» (Польша). В последнем напечатаны первые стихи. После литературного дебюта ненадолго прерывает писательское творчество. Кроме редакции «Четверга», начинает активно заниматься живописью (1990—1994). Об этом свидетельствует участие в многочисленных художественных выставках. В то же время занимается художественным оформлением книг и журналов. Впрочем, постепенно возвращается к писательской деятельности. Некоторое время увлекается театром, пишет инсценировки. В 1994 году окончательно возвращается к литературному творчеству и деятельности. В перерывах между написанием книг сотрудничает с газетой «День», продолжает редактировать «Четвер», занимается музыкой. В 2008 г. появился последний 30-й номер журнала «Четвер», выпуск которого пока приостановлен. Длительные метания между музыкой, визуальным искусством и литературой на сегодняшний день решается в пользу первого , хотя продолжает писать стихи и работает над изданием уличного журнала «Просто неба». Уже второй год подряд занимается общим музыкальным проектом с поэтом и музыкантом Григорием Семенчуком «DrumТИатр».
Бібліографія
Проза
1994 повість «Острів КРК»
1996, 1997 роман «Воццек»
2000 роман «Подвійний Леон»
2003 «Інший формат: Юрко Іздрик» (Івано-Франківськ: Лілея-НВ)
2004 роман «AM™» (Львів: Кальварія)
2009 «3:1» — це «Острів Крк», «Воццек» і «Подвійний Леон» (Харків: «Клуб Сімейного Дозвілля»)
повісті, оповідання, статті з культурології та літературознавства
Поезія
1996 збірка «Станіслав і 11 його визволителів»
2013 збірка «Іздрик. Ю»
Есеїстика
2007 «Флешка»
2009 «Флешка—2GB» (К.: Грані-Т)
2009 «Флешка. Дефрагментація» («Таке»)
2009 «Таке» (Харків: «Клуб Сімейного Дозвілля»)
2011 «Underwor(l)d»
Переклади
2007 Чеслав Мілош «Родинна Європа», разом із Лідією Стефановською (Літопис)
Редагування
2006 Анджей Стасюк «Дорогою на Бабадаг» (Критика)
Нагороди
«Книга року Бі-Бі-Сі 2009» за книгу есеїв «ТАКЕ»

Блог: http://izdryk-y.livejournal.com/
Книга - 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки. Софія Андрухович - читать в ЛитВек
Читать

Формат: fb2

 Скачать

Ця книжка є унікальною: її автори — 25 найкращих сучасних українських письменників. У своїх творах — есе, оповіданнях, нарисах, ліричних етюдах — вони намагалися збагнути та розгадати вічну таємницю любові, побачити її вияви в сьогоднішньому дні. Це... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - АМтм. Юрко Іздрик - читать в ЛитВек

Жанр: Современная проза

Серия: -

Год издания: 2010

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

AM™ — книга, яка пасуватиме не лише шанувальникам високочолого письма, а й ентузіастам хитромудрих сюжетних колізій. Із запропонованих Автором текстових пазлів кожен Читач зможе укласти власну Історію. AM™ — традиційний роман в новелах, а... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Воццек & воццекургія. Юрко Іздрик - читать в ЛитВек

Жанр: Современная проза

Серия: -

Год издания: 2002

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Герой цієї книги майже невловимий — у пошуках власного «я» він то розпадається на кількох осіб, то об'єднує в собі цілі гурти найрізноманітніших особистостей, а то й просто зникає в нетрях безконечних рефлексій. Історія його життя й кохання подана в... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Жлобологія. Юрій Андрухович - читать в ЛитВек
Читать

Формат: fb2

 Скачать

Літературно-мистецьке видання «Жлобологія» розраховане на широке коло читачів: поціновувачів сучасного мистецтва, студентів і викладачів, громадських діячів, політиків, коуч-тренерів, художників, письменників і галеристів, фалеристів, адвентистів... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Острів КРК та інші історії. Юрко Іздрик - читать в ЛитВек

Жанр: Современная проза

Серия: -

Год издания: 1998

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

До цієї книжки увійшли речі, написані кількома роками раніше, коли світ ще не виглядав таким приреченим, але, безперечно, вже був приречений. «Острів КРК», повість «про кохання як порятунок і свободу як прокляття», та кілька коротких новел —... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Подвійний Леон. Іsтоrія хвороби. Юрко Іздрик - читать в ЛитВек

Жанр: Современная проза

Серия: -

Год издания: 2000

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Остання частина своєрідної трилогії, яку разом із «Подвійним Леоном» складають дві попередні книги Іздрика — «Острів Крк» та «Воццек». Пошуки власного «я» та ненастанні мовні експерименти відтворюють «історію хвороби» головного героя, яка тісно... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Флешка-2GB. Юрко Іздрик - читать в ЛитВек

Жанр: Современная проза

Серия: -

Год издания: 2009

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Під цією майже чорною обкладинкою ховається збірка есеїв одного з найконцептуальніших письменників-модерністів сучасної української літератури. Тож якщо четвер для вас не лише один із семи днів тижня — ця книга саме для вас. * * *  «Флешка»... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
ЛитВек: бестселлеры месяца
Бестселлер - Тензин Гьяцо - Искусство быть счастливым - читать в ЛитВекБестселлер - Эрик Берн - Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры - читать в ЛитВекБестселлер - Борис Акунин - Смерть Ахиллеса - читать в ЛитВекБестселлер - Джон Грэй - Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира. Умения, навыки, приемы для счастливых отношений - читать в ЛитВекБестселлер - Татьяна Витальевна Устинова - Земное притяжение - читать в ЛитВекБестселлер - Уильям Дж Бернстайн - Манифест инвестора: Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному - читать в ЛитВекБестселлер - Донато Карризи - Девушка в тумане - читать в ЛитВекБестселлер - Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества - читать в ЛитВек