ЛитВек - электронная библиотека >> Популярные авторы >> В Домонтович (Віктор Петров)

КОММЕНТАРИИ 1193

All you need is love…
Кира Алиевна Измайлова

Прекрасная история.Психоаналитики нужны были магмиру, там все чокнутые и с проблемами из детства.
Но самое главное, не было войны, психоза, и маги стали более счастливыми. А ведь только одно действие от девочки, и все - мир перевернулся

Ольга     #190069
Сон для слабаков!
Дмитрий Дорничев

Крутая серия. Читал взахлёб. Когда же продолжение???!!!(((

Читалкин     #190068
Стакан воды
Морис Романович Слободской

Книга замечательная! Как прочтешь первые строки, сразу же попадаешь в мир Ильфа и Петрова. Хочется даже заглянуть на обложку: может всё-таки они написали?

Вячеслав     #190067
Децема 2
Явь Мари

Эта история задевает внутри что-то то тонкое , не дает спать и заниматься делами. Просто отключает от жизни. Благодарю. Хочется узнать продолжение.

Анна.     #190062
Искусство войны
Ирина Оловянная

Интересная фантастика с элементами фентези. Советую прочитать, очень интересно. Мне лично понравилось. Единственный минус - есть ошибки конкретно в этой версии на литмир, но это можно пережить.

Сэй     #190059
10 шагов к отличным оценкам
Томас Франк

Хотя бы переводчика указали, а то я ж старался...

Anton Lymarev     #190053
Вик Разрушитель
Валерий Михайлович Гуминский

Очень нравятся книги Валерия Михайловича.Прочитала Колояра,Найденыша,другие его произведения. Сейчас дочитала первую книгу Вик Разрушитель.Хочется конечно продолжения. Замечательно пишет автор, интересно и неординарно.Как здорово связывается Вик с Найдёнышем (я так предполагаю по окончанию этой книги). Автору здоровья, всех благ,творческого вдохновения.Благодарность за уже написанные книги.

Тамара     #190048
Новый старый 1978-й. Книга шестнадцатая
Андрей Храмцов

Мне вот интересно, чего не хватает автору, зачем так сильно акцентировать внимание на беспорядочные половые отношения героя. Сюжет интересный, но все-же, с каждой книгой превращается в порно. Цель - создания Детей Света мне понятна, но куча этих извращений, превращают вроде-бы интересную книгу в бульварное чтиво, приходится пролистывать целыми страницами.

Алексей Валериевич Брайко     #190047
Родовая земля
Александр Сергеевич Донских

Великолепный роман Читал запоем показал друзьям тоже читали Русская история показана без прикрас но красиво. Примерно так! Рекомендую читать и думать.

С. Р.     #190046

ВСЕ КОММЕНТАРИИ

 

Домонтович В (Віктор Петров) - 9 книг. Главная страница.

Синоним: Віктор Домонтович

Домонтович В (Віктор Петров)UA
Віктор Платонович Петров, писав також під псевдонімами В. Домонтович, Віктор Бер (*10 жовтня 1894, Катеринослав — † 8 червня 1969, Київ) — український письменник, літературний критик, археолог та етнограф.
* * *
Ця людина мала щонайменше три імені. Художню прозу підписувала «В. Домонтович», філософські есеї — «Віктор Бер». Під науковими розвідками — літературознавчими, етнографічними, археологічними — ставила власне прізвище: Віктор Петров.
Народжений у Катеринославі, Петров був одним із небагатьох суто «міських» українських письменників — навіть з походження. Навчання в Київському університеті (1913—1918) звело його з майбутніми неокласиками — Филиповичем, Зеровим, Рильським. Як учень академіка Лободи він з 1927 року перебрав керівництво Етнографічною комісією ВУАН. Під час погрому 1930-х мусив публічно каятися — але долі більшості колег-неокласиків уникнув. У війну — редагував журнал «Український засів» в окупованому Харкові. По війні викладав у мюнхенських Українському вільному університеті та Богословській академії. Написав приголомшливу за силою книгу «Українські культурні діячі — жертви більшовицького терору». Був одним із найяскравіших діячів Мистецького українського руху (МУР).
У 1949 році загадково зник — і частина еміграції вважала: Петрова вбили бандерівці. Однак згодом його ім'я промайнуло у виданому в Москві покажчику археологів СРСР. Останні роки Петров прожив у Києві. Взяв участь у підготовці «Вибраного» Миколи Зерова (1966) і одружився з удовою Зерова Софією (трагічний і зворушливий роман із цією жінкою тривав від кінця 1920-х). Був нагороджений військовим орденом і похований з почестями на Лук'янівському кладовищі. В чому полягала місія Петрова як радянського розвідника — досі невідомо.
Літературний дебют письменника — роман «Дівчина з ведмедиком» — датовано 1928 роком. Далі з'явилися «Аліна і Костомаров» (1929) і «Романи Куліша» (1930). Потім — тривале мовчання. Романи «Без ґрунту» і «Доктор Серафікус», численні блискучі есеї та оповідання, спогади про неокласиків «Болотяна Лукроза» — надруковані вже у війну, або по війні. І до читача в Україні прийшли, відтак, зі спізненням у майже п'ять десятиліть.
Соломія Павличко колись написала: «Петров залишається загадкою, ребусом, своєрідним сфінксом чи навіть Мефістофелем української культури. Те ж саме можна сказати про Домонтовича — його літературну креатуру. Мало не кожний Домонтовичів рядок містить парадокс, виклик, провокацію». І це — правда. Як правда й те, що маємо в особі Домонтовича одного з найбільших письменників-модерністів, після якого писати «як Мирний і Нечуй» було вже неможливо.
© Максим Стріха, літературознавець, перекладач (Київ)
Джерело: Українська мала проза ХХ століття. Антологія / Упорядник В. Агеєва. — К.: Факт, 2007. — 1512 с.
Є стаття у Вікіпедії.

RU
Виктор Платонович Петров, писал также под псевдонимами В. Домонтович, Виктор Бер (*10 октября 1894, Екатеринослав — † 8 июня 1969, Киев) — украинский писатель, литературный критик, археолог и этнограф.
* * *
У этого человека было по крайней мере три имени. Художественную прозу подписывал «В. Домонтович», философские эссе — «Виктор Бер». Под научными изысканиями — литературоведческими, этнографическими, археологическими — ставил собственную фамилию: Виктор Петров.
Рожденный в Екатеринославе, Петров был одним из немногих чисто «городских» украинских писателей — даже по происхождению. Обучение в Киевском университете (1913—1918) свело его с будущими неоклассиками — Филиповичем, Зеровым, Рыльським. Как ученик академика Лободы он с 1927 года унаследовал руководство Этнографической комиссией ВУАН. Во время погрома 1930-х пришлось публично каяться — но судьбы большинства коллег-неоклассиков избежал. Во время войны — редактировал журнал «Український засів» в оккупированном Харькове. После войны преподавал в мюнхенских Украинском вольном университете и Богословской академии. Написал ошеломительную по своей силе книгу «Українські культурні діячі — жертви більшовицького терору». Был одним из самых ярких деятелей МУР — Мистецького українського руху (Художественного украинского движения).
В 1949 году загадочно исчез — и часть эмиграции считала: Петрова убили бандеровцы. Но позже его имя промелькнуло в изданном в Москве указателе археологов СССР. Последние годы Петров прожил в Киеве. Принял участие в подготовке «Избранного» Мыколы Зерова (1966) и женился на вдове Зерова Софии (трагический и трогательный роман с этой женщиной длился с конца 1920-х). Был награжден воинским орденом и похоронен с почестями на Лукьяновском кладбище. В чем заключалась миссия Петрова как советского разведчика — до сих пор неизвестно.
Литературный дебют писателя — роман «Дівчина з ведмедиком» — датирован 1928 годом. Дальше появились «Аліна і Костомаров» (1929) і «Романи Куліша» (1930). Затем — длительное молчание. Романы «Без ґрунту» і «Доктор Серафікус», многочисленные блестящие эссе и рассказы, воспоминания о неоклассиках «Болотяна Лукроза» — напечатаны уже во время войны, или после войны. И к читателю в Украине пришли, и того более, с опозданием в почти пять десятилетий.
Соломия Павлычко когда-то написала: «Петров остается загадкой, ребусом, своеобразным сфинксом или даже Мефистофелем украинской культуры. То же можно сказать о Домонтовиче — его литературной креатуре. Едва ли не каждая Домонтовичевская строка содержит парадокс, вызов, провокацию». И это — правда. Как правда и то, что мы имеем в лице Домонтовича одного из крупнейших писателей-модернистов, после которого писать «как Мирный или Нечуй» было уже невозможно.
© Максим Стриха, литературовед, переводчик (Киев)
Источник: Українська мала проза ХХ століття. Антологія / Упорядник В. Агеєва. — К.: Факт, 2007. — 1512 с.
Книга - Дівчина з ведмедиком [Роман]. Болотяна Лукроза [Оповідання та нариси]. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Классическая проза

Серия: -

Год издания: 2000

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

1999 року видавництво «Критика» першим в Україні перевидало два романи одного з найвизначніших українських прозаїків XX століття В. Домонтовича (Віктора Петрова, 1894—1969) — «Доктор Серафікус» і «Без ґрунту». За результатами опитування кількох сот... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Классическая проза

Серия: -

Год издания: 1999

Язык книги: украинский

Страниц: -

Доступен ознакомительный фрагмент книги!

Читать

Формат: fb2

 Фрагмент

Понад шість десятиліть, від кінця 1920-х років проза В. Домонтовича (Віктора Петрова, 1894—1969) у підрадянській Україні не друкувалася. Пропонована книжка є першою спробою повернути українському читачеві найкращі романи видатного письменника. *... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Походження українського народу. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: История

Серия: -

Год издания: -

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Аннотация к этой книге отсутствует.   На страницу книги

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Проза. Три томи. Том І. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Биографии и Мемуары, Литература ХX века (эпоха Социальных революций)

Серия: -

Год издания: 1988

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: djvu

 Скачать

До першого тому тритомного зібрання творів В. Домонтовича ввійшли оповідання "Апостоли", повісті "Дівчина з ведмедиком", "Аліна і Костомаров", "Доктор Серафікус", а також автобіографія. Тритомник виданий у Нью-Йорку 1988 року, під редакцією Юрія... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Проза. Три томи. Том ІІ. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Биографии и Мемуары, Литература ХX века (эпоха Социальных революций)

Серия: -

Год издания: 1988

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: djvu

 Скачать

До другого тому тритомного зібрання творів В. Домонтовича ввійшли повісті "Романи Куліша"і "Без ґрунту". Тритомник виданий у Нью-Йорку 1988 року, під редакцією Юрія Шевельова. ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Проза. Три томи. Том ІІІ. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Биографии и Мемуары, Литература ХX века (эпоха Социальных революций)

Серия: -

Год издания: 1988

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: djvu

 Скачать

До третього тому тритомного зібрання творів В. Домонтовича ввійшли 28 творів (оповідань, повістей, новел) цього автора, а також стаття Ю. Шевельова "Шостий у ґроні. В. Домонтович в історії української прози". Тритомник виданий у Нью-Йорку 1988 року,... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Самотній мандрівник простує по самотній дорозі [Романізовані біографії. Оповідання, роман]. В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Классическая проза

Серия: -

Год издания: 2012

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Біографії митців часом бувають цікавішими за їхні тексти. Особливо тоді, коли вони намагаються їх вибудувати як роман чи драму, дотриматися чистоти жанру, приміряти різні ефектні маски й ролі або стати на котурни. Найвиразніше любов до вимовної пози... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Українська мала проза XX століття: Антологія. Упорядник Віра Агеєва. Оксана Забужко - читать в ЛитВек
Читать

Формат: fb2

 Скачать

У цій книжці представлено найкращі твори українських новелістів XX століття, зокрема Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Михайла Яцкова, Василя Стефаника, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Ігоря Костецького, Григора Тютюнника, Тараса... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
Книга - Я й мої черевики (збірка). В Домонтович (Віктор Петров) - читать в ЛитВек

Жанр: Рассказ, Новелла

Серия: -

Год издания: 1988

Язык книги: украинский

Страниц: -

Читать

Формат: fb2

 Скачать

Ця збірка вибраних оповідань та новел В Домонтовича (Віктора Петрова, одного з найзагадковіших українських письменників) складається з 13 творів:  «Я й мої черевики», «Курортна пригода», «Дивна історія», «Князі», «Чемність», «Відьма», «Емальована... ... Полная аннотация

Комментировать   : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0  
ЛитВек: бестселлеры месяца
Бестселлер - Архимандрит Тихон (Шевкунов) - "Несвятые святые" и другие рассказы - читать в ЛитВекБестселлер - Джим Кэмп - Сначала скажите "нет" - читать в ЛитВекБестселлер - Нассим Николас Талеб - Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости - читать в ЛитВекБестселлер - Бенджамин Грэхем - Разумный инвестор  - читать в ЛитВекБестселлер - Евгений Германович Водолазкин - Лавр - читать в ЛитВекБестселлер - Келли Макгонигал - Сила воли. Как развить и укрепить - читать в ЛитВекБестселлер - Мизантроп- 5 - Маршрут призрака - читать в ЛитВекБестселлер - Сет Годин - Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся! - читать в ЛитВек