ЛитВек - электронная библиотека >> Валеріан Васильович Молдован >> Философия и др. >> Судова риторика: теорія і практика: навч. посіб.
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-165 від 26.01.2005)

Рецензенти

Дзера О. В., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Олійник О. Б., доктор філологічних наук, професор, ректор Міжгалузевого інституту управління;

Шибіко В. П., кандидат юридичних наук, професор кафедри правосуддя КНУ імені Тараса Шевченка

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Цей навчальний посібник визнано в 1996 р. одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти і науки України та Міжнародним фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

Наш славетний земляк Антон Чехов писав понад сто років тому: «Можливо, і ми колись дочекаємося, що наші юристи, професори і взагалі посадові особи, які за обов’язками служби мають говорити не лише вчено, але й зрозуміло і гарно, не виправдовуватимуться тим, що вони “не вміють” говорити. Адже в принципі для інтелігентної людини погано говорити повинно б вважатися такою непристойністю, як не вміти читати і писати, і у справі освіти й виховання навчання красномовства слід було б вважати неминучим»[1].

Нині настав час відродження національної культурної спадщини, зокрема й риторичної, в якій певного мірою відбито світовідчуття українського народу. Україна проголосила, що будує правову демократичну державу. Для цього їй необхідні передусім духовні, інтелектуальні особистості, високопрофесійні правники, політики, викладачі. Настала пора змінити ставлення до базових класичних наук, з-поміж яких на чільному місці й судова риторика адвоката, прокурора, судді, юрисконсульта.

Але з цієї дисципліни досі практично не було підручників, навчальних посібників. За всю історію підготовки юридичних кадрів в Україні з цієї теми видано лише невеликі книжечки: «Судова промова» П. Бондаренка (1972) і «Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства» В. Леоненка (1981). В останній роботі один параграф присвячено судовому красномовству як складовій частині культури судового процесу.

Видання ці мали невеликі тиражі й давно вже стали бібліографічною рідкістю.

Виступ у суді — один з найскладніших і найвідповідальніших моментів участі прокурора, захисника й інших учасників у кримінальному судочинстві. їхній успішний виступ неможливий без достатніх знань. Уміння виступати публічно не приходить само собою. Варто наполегливо учитися цьому, опановувати і відшліфовувати прийоми риторського[2] мистецтва.

Судове красномовство набуває особливої актуальності. Нині кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядаються у складі п’яти суддів. Не за горами запровадження суду присяжних в Україні, який необхідно буде переконувати у винності чи невинності підсудного. В цих умовах майстерне володіння словом набуває особливо великого значення.

Судові промови відомих правників є зразком майстерності володіння словом у поєднанні з ретельною підготовкою, умілим використанням і вправним аналізом доказів та обставин кримінальної справи. Критично оцінений і правильно сприйнятий матеріал судових промов може надати добру послугу фахівцям.

Водночас варто зазначити, що одними лекціями і читанням навіть найкращих промов судовій риториці не навчиш. Необхідні практичні навички і вміння. Іншими словами — щоденна і безперервна праця. Для майбутніх правників на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблено комплекс ігрових занять, який Включає в себе понад 500 великих і малих ділових ігор та ситуаційних завдань, за допомогою яких студенти-правники можуть опановувати свою майбутню професію[3].

Власні багаторічні спостереження автора дозволяють зробити висновок, що на якість судових промов впливають: загальна ерудиція, професійна майстерність ритора, уміння публічно говорити, підготовка до промови. Якраз на це і звертається увага в цій книзі, завдання якої — допомогти студентам-правникам в оволодінні основами судової риторики, в набутті необхідних знань і навичок. З цією метою в першій частині посібника висвітлюються такі питання, як історія риторики; судова промова; підготовка судової промови; промова державного обвинувача; захисна промова. Розроблено методику проведення навчальних ігор: «Адвокати та прокурори», «Допитливі та кмітливі», «Процесуальний документ», «Судові дебати», «Судова промова».

На конкретних прикладах наводяться найдоцільніші засоби і методи конструювання окремих частин промови, відзначаються ті помилки й вади, які зустрічаються в практиці, висловлюються міркування й рекомендації, спрямовані на підвищення професійного рівня судових дебатів.

У другій частині навчального посібника вміщено судові промови відомих юристів, а також висловлювання мислителів стародавнього і сучасного світу про ораторське мистецтво, юридичні афоризми з римського права, українські прислів'я та приказки, які можна використати в судових промовах.

В основу цієї книги покладено навчальний посібник[4] до якого внесено зміни і доповнення: зокрема, нові параграфи — жанри красномовства та словесна наочність; промови прокурора при відмові від обвинувачення, фабули для складання судових промов; виразне читання; схеми, додаткова література тощо.

Глибоку вдячність висловлюю Галині Сагач, навчальні посібники якої «Золотослів» та «Риторика» сприяли виходу цієї книги; Олександрі Буркат за допомогу в підготовці до друку крилатих латинських висловів та афоризмів; Руслану Кацавцю за допомогу в підготовці фабул для складання судових промов. Буду вдячний усім читачам і науковцям, практичним працівникам за зауваження, поради, конструктивну критику, які будуть ретельно вивчені і враховані в подальшій роботі.

Валеріан Молдован

Щиро дякую рецензентам даного навчального посібника: академіку Олійник Ользі Борисівні, професору Дзері Олександру Васильовичу, професору Шибіко Василю Петровичу за виважену оцінку і вчасну підтримку.

З повагою — автор

І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик

Т. Шевченко
(обратно)

Частина перша

ЛитВек: бестселлеры месяца
Бестселлер - Дэниел Гоулман - Эмоциональный интеллект - читать в ЛитВекБестселлер - Мортимер Адлер - Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений - читать в ЛитВекБестселлер - Джефф Кокс - Цель: Процесс непрерывного совершенствования  - читать в ЛитВекБестселлер - Норман Дойдж - Пластичность мозга - читать в ЛитВекБестселлер - Артём Андреевич Лебедев - Ководство - читать в ЛитВекБестселлер - Алексей Иванович Кулаков - Оружейникъ - читать в ЛитВекБестселлер - Джо Витале - Жизнь без ограничений - читать в ЛитВекБестселлер - Карл Сьюэлл - Клиенты на всю жизнь - читать в ЛитВек